SIGA PRO - ŠTUK

PŘETÍRATELNÝ AKRYLÁTOVÝ ŠTUKOVÝ TMEL

SIGA PRO ŠTUK je vysoce kvalitní plastickoelastický tmel na akrylátové bázi, s tepelnými a izolačními vlastnostmi, pro interiér i exteriér. Je vhodný pro tmelení prasklin a spár ve zdivu s vrstvou štukových omítek, na zdivo, okolí okenních a dveřních rámů apod. Má vynikající přilnavost k většině porézních stavebních materiálů. Po vytvrzení je přetíratelný a odolný UV záření. Profesionální aplikace.


 

výborná přetíratelnost, štukový vzhled spáry, praskliny
Venkovní i vnitřní použití, u venkovního doporučujeme ošetřit nátěrem
nepoužíváme na neošetřené železo, spáry trvale vystavené působení vody
Nehořlavý
Teplotní odolnost po vytvrzení: -20°C až +70°C