Připravte se na topnou sezónu. Zavčas.

  • servisní prohlídka

  • komín a jeho údržba + odkaz na kominíka

  • kontrola radiátorů

  • údržba topeniště

  • jak ještě více ušetřit 


S nástupem jara přestává většina domácností vytápět své obydlí. Ovšem jen málokdo včas připraví svá topná média a soustavy na provoz pro další topnou sezónu. Naprostá většina lidí nechává tyto úkony až na poslední chvíli, nebo první mrazy, což se může docela prodražit. Co byste tedy měli udělat, abyste byli připraveni?

Kdo by to neznal? V průběhu podzimu nám počasí dává důvod si po dlouhé době trochu přitopit. Ale ne vždy se nám to povede napoprvé. A jaké jsou důvody? Nejčastěji se jedná o naši vlastní nedbalost. Stále jsme se totiž nenaučili správně se starat o svou topnou soustavu. A to při provozu, ale hlavně i v době, kdy už není potřeba topit. S nástupem teplejších dnů jednoduše přepneme kotle na letní provoz. S příchodem další topné sezóny se jen divíme, proč nám topení tak málo hřeje, v horším případě, proč nefunguje vůbec.

Těmto nepříjemnostem můžeme předejít pravidelnou kontrolou topení nejlépe spojenou se servisní prohlídkou.

Touto servisní prohlídkou jsme schopni ušetřit nemalé peníze jak na palivu, tak na zařízení samotném. Obecně totiž platí, že pokud budeme udržovat topnou soustavu čistou a správně nastavenou, spotřeba paliva se bude držet na minimálních hodnotách a zařízení bude mít delší životnost. Ovšem pokud si na takovou prohlídku vzpomenete v listopadu, existuje reálné riziko, že se na vás jednoduše nedostane řada. Právě v zimních měsících mají topenáři a kominíci nejvíce práce. Většinou jsou to různé havárie, nebo výměny kotlů. Právem dá každý topenář přednost rodině, které čtrnáct dní před Štědrým dnem vypověděl službu kotel. A z tohoto důvodu je více než prozíravé naplánovat si takovouto prohlídku na období, kdy tyto havárie nehrozí, tedy na teplejší půlku roku. Zde je přehled nejdůležitějších věcí, které byste měli udělat. 

Objednejte si kominíka
Komín a jeho funkce mají zásadní vliv na spotřebu paliva. Nám jde především o jeho čistotu a celistvost. Spotřeba paliva se výrazně sníží, pokud bude váš komín bez sazí a bude mít lepší tah. Pravidelné čištění komínu také významně snižuje riziko požáru, čí otravy oxidem uhelnatým. Čištění komínů je u nás povinné a mělo by se provádět minimálně šestkrát do roka. Ceny kominických prací začínají zhruba na dvě stě korunách, hodně ale záleží na velikosti komína a na době, kterou u vás kominík stráví.
Pokud žádného kominíka neznáte, můžete ho najít třeba zde.
Je lepší volat kominíka, než hasiče.

Zkontrolujte si radiátory
Obejděte všechny radiátory ve svém domě, nebo bytě a překontrolujte, jestli z jejich ventilů nekape voda. Včasná oprava vám ušetří několik desítek korun na účtu za vodu. Pokud je vše v pořádku a nebudete volat topenáře, dopusťte do systému vodu cca dvacet procent nad předepsaný provozní tlak a odvzdušněte všechny radiátory. Postupů, jak se radiátory odvzdušňují, existuje několik. Převládá systém odvzdušnění začínající od nejspodnějších po nejvýše položené radiátory, při otevřených radiátorových ventilech a zapnutém oběhovém čerpadle. Pokud si nebudete jisti, který způsob máte použít, můžete se zeptat vašeho topenáře. Tuto kontrolu doporučujeme provést i těsně před začátkem zimy.

Pokud používáte kotel na tuhá paliva, nebo krb, zkontrolujte topeniště
Při topení tuhým palivem se v kotli, hlavně na jeho teplosměnných částech, usazují nečistoty. Ty lze odstranit obyčejnou špachtlí, nebo kartáčem. Po vyčištění se přesvědčte, zda se během topné sezóny neporušil šamot. Šikovný kutil si případné praskliny vyspraví sám za pomocí šamotové vyzdívky, nebo šamotových cihel. Zkontrolujte také rošty, všechny klapky a těsnící šňůry na dvířkách. Pokud budete čistit prosklená dvířka krbu, používejte přípravky výhradně k tomu určené. Jejich pořizovací cena není velká. Nejlevnější čističe seženete už od sedmdesáti korun. V žádném případě nepoužívejte k čištění skla jakýkoliv prášek, jak radí někteří lidé na internetu. Sklo by se mohlo poškrábat a později prasknout.  

Pokud topíte plynem, objednejte si servisní prohlídku
Plynové kotle jsou obecně složitější, než kotle na tuhá paliva. Proto byste jeho prohlídku měli svěřit kvalifikované osobě. Servisní technik vám kotel odborně zkontroluje. Vyčistí jej od prachu, seřídí trysky, vyzkouší těsnost všech plynových dílů, popřípadě vymění nefunkční těsnění, zkontroluje výměník atd.

Co ještě můžete udělat?

Nechte si zkontrolovat, případně upravit tlak ve vaší expanzní nádobě.
Pokud používáte pokojový termostat, vyměňte v něm baterie. 

Pro výše uvedené rady platí, že obecně před začátkem topné sezóny, nebo během ní, je po servisních technicích, kominících a topenářích taková poptávka, že trvá i několik týdnů, než si na vás některý z nich udělá čas. Oproti tomu v jarních a letních měsících je taková preventivní servisní prohlídka záležitostí několika málo dnů. Také náhradní díly na plynové kotle, či rošty do topenišť budou v tomto období k sehnání rychleji. Buďte připraveni a nečekejte, až se vás zima zeptá.